Eigen risico zorgverzekering gaat nog niet omlaag

Eigen risico zorgverzekering gaat nog niet omlaagDinsdag 27 juni stemde de Tweede Kamer tegen het voorstel van de SP om het eigen risico te verlagen van 385 euro naar 285 euro. Dit zou voor de consument een verschil betekenen van 100 euro.

De VVD, D66, CDA en de ChristenUnie wezen dit voorstel af, ondanks dat het CDA en de ChristenUnie tijdens de campagne nog voor verlaging waren. Gezien de VVD en D66 aan het onderhandelen zijn voor een nieuw kabinet willen zij nog niet vooruit lopen op de zaken. De twee christelijke partijen gaven wel aan dat het eigen risico weer ter sprake wordt gebracht bij de huidige onderhandelingen.

Wat is het eigen risico?

Iedere verzekerde vanaf 18 jaar betaald het eerste deel uit de basisverzekering zelf. Dit noemen ze het eigen risico en bedraagt 385 euro. Dit is bijvoorbeeld wanneer je wordt opgenomen in een ziekenhuis of wanneer je spoedeisende hulp nodig hebt. Niet alles valt onder het eigen risico. Zo betaal je geen eigen risico voor o.a. een bezoek aan de huisarts, zorg voor kinderen onder de 18 jaar, hulpmiddelen die je in bruikleen hebt (denk aan een krukken), verpleging en verzorging in de omgeving zoals wijkverpleging, kraamzorg of pedicurezorg voor diabetici bij een podotherapeut.

Meer informatie lees je op de pagina over het eigen risico.